Matlab'da Hareketli Ortalama Formülü Açıklandı | Tam Kılavuz

post-thumb

MATLAB’de Hareketli Ortalama Formülü

Hareketli ortalama, finansal analizde, zaman serisi tahmininde ve veri yumuşatmada yaygın olarak kullanılan istatistiksel bir kavramdır. Matlab’da hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca bir dizi değerin ortalamasını hesaplayan bir fonksiyondur. Bu güçlü araç, verilerdeki gürültüyü ve dalgalanmaları filtrelemeye yardımcı olarak trendleri ve kalıpları analiz etmeyi kolaylaştırır.

Matlab’da hareketli ortalamayı hesaplamanın formülü basittir. Belirli sayıda ardışık değerin toplamını almayı ve bunu kümedeki değer sayısına bölmeyi içerir. Hareketli ortalama genellikle MA sembolüyle gösterilir ve yuvarlanan ortalama veya çalışan ortalama olarak da bilinir.

İçindekiler

Matlab’da, hareketli ortalama işlevi basit bir komut olan “movmean” aracılığıyla uygulanır. Bu fonksiyon iki argüman alır: veri seti ve hareketli ortalamaya dahil edilecek değer sayısı. Hesaplanan hareketli ortalama değerlerini içeren yeni bir dizi döndürür. Çıktı, verilere ilişkin görsel bilgiler sağlamak için daha fazla işlenebilir veya çizilebilir.

Örneğin, [10, 15, 12, 17, 20, 18] değerlerine sahip bir zaman serisi veri setimiz varsa ve 3 noktalı hareketli ortalamayı hesaplamak istiyorsak, “movmean(data, 3)” komutunu kullanırız. Sonuçta elde edilen hareketli ortalama değerleri [12.33, 14.67, 16.33, 18.33] olacaktır.

Hareketli ortalama, Matlab’da karmaşık veri analizi görevlerini basitleştirmeye yardımcı olan değerli bir araçtır. İster finansal verilerle, ister sensör okumalarıyla veya zamana bağlı başka herhangi bir veri türüyle çalışıyor olun, hareketli ortalama işlevini anlamak ve kullanmak analiz ve yorumlama yeteneklerinizi büyük ölçüde geliştirebilir.

Matlab’da Hareketli Ortalamanın Temelleri

Hareketli ortalama, zaman serisi verilerini analiz etmek için yaygın olarak kullanılan istatistiksel bir hesaplamadır. Matlab’da hareketli ortalama, gürültülü verileri yumuşatmak ve altta yatan kalıpları veya eğilimleri ortaya çıkarmak için kullanılabilecek basit ama güçlü bir araçtır.

Hareketli ortalama, verilerin bir alt kümesi alınarak ve bu değerlerin ortalaması hesaplanarak hesaplanır. Bu değer penceresi daha sonra her seferinde bir değer kaydırılır ve ortalama her konum için yeniden hesaplanır. Elde edilen değerler hareketli ortalama serisini oluşturur.

Pencere boyutu olarak da bilinen alt kümenin boyutu, hareketli ortalama hesaplamasında önemli bir parametredir. Daha büyük bir pencere boyutu daha düzgün bir ortalama ile sonuçlanacaktır, ancak aynı zamanda değişiklikleri tespit etmede daha fazla gecikmeye neden olabilir. Öte yandan, daha küçük bir pencere boyutu değişikliklere karşı daha reaktif olacaktır, ancak gürültüye karşı da daha hassas olabilir.

Ayrıca Oku: Interactive Brokers'ın aktif bir tüccarı var mı? Buradan öğrenin

Matlab’da hareketli ortalama movmean, movmedian ve movsum gibi çeşitli fonksiyonlar kullanılarak hesaplanabilir. Bu fonksiyonlar giriş verilerini ve pencere boyutunu parametre olarak alır ve hareketli ortalama serisini döndürür.

Hareketli ortalama serisi elde edildikten sonra, verilerdeki eğilimleri görselleştirmek için daha fazla analiz edilebilir veya çizilebilir. Ayrıca anomali tespiti veya veri tahmini gibi başka amaçlar için de kullanılabilir.

Sonuç olarak, hareketli ortalama Matlab’da zaman serisi verilerini analiz etmek için kullanışlı bir araçtır. Nasıl hesaplandığının ve ilgili parametrelerin temellerini anlamak, bu aracı veri analizi ve görselleştirmede etkili bir şekilde kullanmak için gereklidir.

Matlab’da Hareketli Ortalama Hesaplama

Hareketli ortalama, sinyal işleme ve zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel hesaplamadır. Bir dizi veri noktasındaki dalgalanmaları veya gürültüyü yumuşatmaya yardımcı olarak eğilimlerin veya modellerin daha net anlaşılmasını sağlar. Matlab’da, yerleşik fonksiyonlar veya özelleştirilmiş kod kullanılarak hareketli bir ortalama hesaplamak kolaylıkla yapılabilir.

Hareketli ortalamanın temel konsepti, pencere boyutu olarak adlandırılan belirli sayıda veri noktasını almak ve bu noktaların ortalamasını hesaplamaktır. Bu pencere daha sonra veri seti boyunca kayarak her adımda ortalamayı yeniden hesaplar ve yeni bir ortalama değerler kümesi elde edilir.

Matlab’da, hareketli ortalamayı hesaplamak için genellikle movmean fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon iki argüman alır: veri seti ve pencere boyutu. Girdi verileriyle aynı uzunlukta yeni bir dizi döndürür ve her bir eleman ilgili konum için hareketli ortalamayı temsil eder. İşte bir örnek:

data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];windowSize = 3;movingAverage = movmean(data, windowSize); Bu kod, pencere boyutu 3 olan [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] veri kümesi için hareketli ortalamayı hesaplar. İlk iki öğe için hareketli ortalama hesaplanamayacağından, elde edilen hareketli ortalama dizisi [NaN, NaN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] olacaktır.

Alternatif olarak, hareketli ortalamayı özel kod kullanarak hesaplamak istiyorsanız, veri kümesi üzerinde yineleme yapabilir, her pencere için ortalamayı hesaplayabilir ve sonuçları yeni bir dizide saklayabilirsiniz. İşte bir örnek:

Ayrıca Oku: FedEx hisselerimi satmak için iyi bir zaman mı?

data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];windowSize = 3;movingAverage = zeros(1, length(data));for i = 1:length(data)-windowSize+1movingAverage(i+1:i+windowSize-1) = mean(data(i:i+windowSize-1));end Bu kod, veri seti üzerinde yineleme yapmak ve 3 boyutlu her pencere için hareketli ortalamayı hesaplamak için bir for döngüsü kullanır. Sonuçta elde edilen hareketli ortalama dizisi daha önce olduğu gibi [NaN, NaN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] olacaktır.

Matlab’da hareketli ortalama hesaplamak, zaman serisi verilerini analiz etmek veya gürültülü sinyalleri yumuşatmak için kullanışlı bir araçtır. İster yerleşik movmean fonksiyonunu ister özel kodu kullanın, hareketli ortalamanın nasıl hesaplanacağını anlamak daha doğru ve anlayışlı veri analizi sağlar.

SSS:

Hareketli ortalama nedir?

Hareketli ortalama, tam veri setinin farklı alt kümelerinin bir dizi ortalamasını oluşturarak veri noktalarını analiz etmek için kullanılan istatistiksel bir hesaplamadır. Genellikle zaman serisi verilerindeki eğilimleri ve kalıpları belirlemek için kullanılır.

Matlab’da hareketli ortalama nasıl hesaplanır?

Matlab’da hareketli ortalama “movmean” fonksiyonu kullanılarak hesaplanabilir. Bu fonksiyon giriş verilerini ve bir pencere boyutunu parametre olarak alır ve verilerin hareketli ortalamasını döndürür.

Hareketli ortalamada pencere boyutunun önemi nedir?

Hareketli ortalamadaki pencere boyutu, ortalamanın hesaplanması için her bir alt kümeye dahil edilen veri noktalarının sayısını belirler. Daha büyük bir pencere boyutu daha yumuşak bir hareketli ortalama ile sonuçlanırken, daha küçük bir pencere boyutu verilerdeki daha hızlı değişiklikleri yakalayacaktır.

Hareketli ortalama gürültülü verileri yumuşatmak için kullanılabilir mi?

Evet, hareketli ortalama gürültülü veriler için bir yumuşatma tekniği olarak kullanılabilir. Veri noktalarının ortalaması, rastgele dalgalanmaların etkisini azaltmaya yardımcı olarak daha pürüzsüz bir sinyal elde edilmesini sağlar.

Ayrıca bakınız:

Şunlar da hoşunuza gidebilir